• 0

02144383009

استخر های پیش ساخته

جدید

استخر پیش ساخته برزنتی بزرگ اینتکس

کد کالا : 28273 intex

ابعاد کالا : 450*220*84

با ما تماس بگیرید

استخر پیش ساخته 4 متری بست وی 412*201*122 فول

کد کالا : 56456 bestway

با ما تماس بگیرید

جدید

استخر پیش ساخته گرد فریمی 366*122 بست وی

کد کالا : 56420 bestway

با ما تماس بگیرید

جدید

استخر پیش ساخته برزنتی کوچک 260 اینتکس

کد کالا : 28271 intex

ابعاد کالا : 260*160*65

با ما تماس بگیرید

استخر پیش ساخته ایزی ست 244*76 بست وی

کد کالا : 57265 bestway

با ما تماس بگیرید

استخر پیش ساخته ایزی ست 305*76 بست وی

کد کالا : 57266 bestway

با ما تماس بگیرید

استخر پیش ساخته ایزی ست 244*76 اینتکس

کد کالا : 28110 intex

با ما تماس بگیرید

استخر پیش ساخته ایزی ست 107*457 فول بست وی

کد کالا : 57372 bestway

با ما تماس بگیرید

استخر پیش ساخته ایزی ست 51*198 بست وی

کد کالا : 57252 bestway

با ما تماس بگیرید

استخر پیش ساخته برزنتی مربعی اینتکس

کد کالا : 57173 intex

با ما تماس بگیرید

استخر پیش ساخته سبز اینتکس

کد کالا : intex 57172

ابعاد کالا : 122*122*30

با ما تماس بگیرید

استخر پیش ساخته برزنتی خانوادگی اینتکس

کد کالا : 28270 intex

ابعاد کالا : 220*150*60

با ما تماس بگیرید


لیست مقایسه